Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van https://mondkapjesbestellen.nl zijn zowel de onderstaande gebruiksvoorwaarden als de algemene voorwaarden van toepassing.

Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De mondkap drogist behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op https://mondkapjesbestellen.nl zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van De mondkap drogist, aan haar gelieerde bedrijven/organisaties of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De mondkap drogist een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken door middel van een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door De mondkap drogist zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. De mondkap drogist garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. De mondkap drogist garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt De mondkap drogist zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.

De mondkap drogist is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Hyperlinks

De website https://mondkapjesbestellen.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door De mondkap drogist. Dit betekent niet automatisch dat De mondkap drogist verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. De mondkap drogist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. De mondkap drogist biedt dergelijke links slechts aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.